Werkwijze

Hoe werkt Van Dongen Audiovisual?

Voor het vervaardigen van een door u gewenste productie hanteren wij de volgende werkwijze.

Eerste contact:

In het eerste gesprek wordt een inventarisatie van uw wensen, doelgroep en de mogelijkheden gemaakt. Op basis hiervan maken wij een vrijblijvend voorstel.

Synopsis:

Het synopsis waarin de inhoud, beelden en tekst globaal zijn omschreven, wordt vervolgens met u besproken.

Offerte:

Aan de hand van het synopsis wordt een definitieve kostenbegroting gemaakt. Het genoemde eindbedrag is bindend waardoor u als opdrachtgever precies weet waar u aan toe bent.

Definitief draaiboek:

Na uw opdracht wordt het scenario/draaiboek vervaardigd waarin de beelden nauwkeurig worden omschreven en de tekst verder wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt het draaiboek met u besproken en eventuele wijzigingen aangebracht.

Opnamen:

Na uw akkoord worden de opnamendata en locaties vastgelegd en kunnen de opnamen starten.

Voormontage:

De opnamen worden geselecteerd en in de juiste volgorde gemonteerd zonder beeld-effecten. Deze eerste beeldmontage wordt aan u getoond en in overleg wordt bepaald hoe de definitieve montage wordt uitgevoerd.

Viewing:

De eerste beeldmontage wordt aan de opdrachtgever getoond, besproken en eventuele door u gewenste wijzigingen aangebracht.

Definitieve beeldmontage:

In onze montagestudio worden de beelden volgens de in het draaiboek aangegeven lengte gemonteerd en voorzien van alle gewenste beeldeffecten, graphic's, logo's etc. Na uw akkoord wordt de presentatie verder afgewerkt.

Geluidsafwerking:

De definitieve tekst wordt door professionele stemmen ingesproken. Dit kan in elke gewenste taal. De toe te passen muziek, geluidseffecten en lifegeluid worden samengevoegd en gesynchroniseerd met de beeldband.

Oplevering:

De complete presentatie wordt u in onze studio vertoond en afgeleverd met een eerste kopie. Hierna kan worden bepaald over hoeveel kopieën u wilt beschikken en eventueel of er andere taalversies moeten worden gemaakt.

Kopieën:

Van de 'master' vervaardigen wij kopieën op elk gewenst videoformaat of videosysteem. De masterfile blijft in ons archief om snel taalversies en kopieën te kunnen vervaardigen.

Tijdens de gehele productie wordt u door ons op de hoogte gehouden waarbij uiteraard uw suggesties en feedback steeds van harte welkom zijn.

vorige bladzijde